Aviz juridic SmartLab Plus


 1. Aviz juridic – SmartLab Plus
  1. Acest aviz juridic („Termenii”) se aplică întregului conținut al site-ului nostru https://www.smartlabplus.ro („site-ul nostru”) și oricărei corespondențe purtate între dumneavoastră și noi (conform definiției din clauza 1.3 de mai jos). Vă rugăm să citiți acești Termeni cu atenție înainte de a utiliza site-ul nostru. Folosirea site-ului nostru atesta că acceptați acești termeni, indiferent dacă alegeți să vă înregistrați informațiile la noi. În cazul în care nu acceptați acești Termeni, nu utilizați site-ul nostru.
  2. Este posibil să revizuim periodic acești termeni la discreția noastră absolută și fără înștiințări prealabile, cu excepția situațiilor prevăzute în acești Termeni și de legislația aplicabilă. Ca urmare, este important să verificați periodic site-ul nostru pentru a revizui acești Termeni, deoarece se va considera că, dacă accesați și continuați să utilizați site-ul nostru, ați acceptat faptul că trebuie să respectați Termenii care apar pe site-ul nostru la data vizitei dumneavoastră. Este posibil, însă, ca unii dintre acești Termeni să fie înlocuiți de avize juridice sau de termeni și condiții desemnate în mod expres, aflate pe anumite pagini ale site-ului nostru.
  3. Acești Termeni sunt elaborați de, și site-ul nostru este furnizat de Samsung Electronics (UK) Limited, o companie înmatriculată în Anglia și Țara Galilor la numărul 03086621, cu sediul la adresa Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, KT16 0PS, Regatul Unit. Toate trimiterile la „noi”, „nouă” și „al nostru” sunt trimiteri la Samsung Electronics (UK) Limited. Ne puteți contacta la următoarea adresă: European Data Protection Officer, Samsung Electronics (UK) Limited, Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, KT16 0PS.
  4. Site-ul nostru se adresează persoanelor cu reședința în Europa, fiind destinat numai accesării și utilizării de către acestea. În special, nu sunt oferite garanții și/sau declarații de niciun fel, explicite sau implicite, în ceea ce privește conformitatea informațiilor prezentate pe site-ul nostru, sau a oricăror alte informații legate de activitatea noastră, cu legile oricărei alte țări.
 2. Proprietate intelectuală și licenţă
  1. Vi se permite să imprimați și să descărcați extrase de pe site-ul nostru pentru uzul dumneavoastră personal, necomercial, cu următoarele condiții:
   1. Niciun document sau element grafic aferent site-ului nostru să nu fie modificat în niciun fel;
   2. Niciun element grafic de pe site-ul nostru să nu fie folosit fără textul aferent; și
   3. Notificările noastre privind dreptul de proprietate, marca comercială și prevederile acestei clauze 2 să apară pe toate exemplarele.
  2. Exceptând cazurile în care se precizează altfel, drepturile de autor, mărcile comerciale, drepturile asupra bazelor de date și alte drepturi de proprietate intelectuală asupra tuturor aplicațiilor software, codurilor sursă și a altor materiale și conținut de pe site-ul nostru (inclusiv, însă fără a se limita la fotografii și imagini grafice) sunt proprietatea noastră sau a furnizorilor licențelor noastre. În contextul acestor Termeni, orice utilizare de extrase de pe site-ul nostru, alta decât conform clauzei 2.1 de mai sus, indiferent de scop, este interzisă. Dacă nu respectați vreunul dintre acești Termeni, permisiunea dumneavoastră de a ne utiliza site-ul încetează în mod automat, și va trebui să distrugeți automat orice extrase imprimate sau descărcate de pe site-ul nostru.
  3. Sub rezerva clauzei 2.1 de mai sus, nicio parte a site-ului nostru nu poate fi reprodusă sau stocată pe niciun alt site, și nu poate fi inclusă în niciun sistem sau serviciu de recuperare electronică, public sau privat, fără permisiunea noastră prealabilă, în scris.
  4. Ne rezervăm toate drepturile neacordate în mod expres în acești Termeni.
  5. Site-ul nostru nu poate fi folosit în legătură cu niciun alt scop comercial cu excepția celor acceptate și aprobate de către noi în mod expres. În cazul utilizării ilegale sau neautorizate a site-ului nostru, vom lua măsurile legale necesare.
 3. Confidenţialitate și înregistrare
  1. Utilizarea de către noi a informațiilor dumneavoastră personale este guvernată de Politica noastră de confidenţialitate care poate fi vizualizată în nota de subsol de pe pagina de pornire a site-ului nostru. CITIŢI CU ATENŢIE POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE - aceasta prezintă drepturile şi obligațiile pe care le aveți cu privire la datele dumneavoastră personale, inclusiv modul în care le putem utiliza şi cui le putem transfera în anumite situații. Clauzele prezentului acord prevalează față de prevederile politicii noastre de confidențialitate.
  2. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, noi avem obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
  3. Scopul colectării datelor în ceea ce privește site-ul nostru este acela de a invita să participaţi la chestionare și de a putea interpreta rezultatele obţinute în urma acestora.
  4. Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiindu-ne necesare pentru calibrarea și interpretarea informaţiilor obţinute în urma chestionarelor. Refuzul de a furniza datele reprezintă lipsa acordului pentru utilizarea site-ului nostru de către dumneavoastră.
  5. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către noi şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: Entitaţilor Samsung sau companiilor de marketing cu care lucram în scopul îmbunataţirii serviciilor oferite Clientilor nostri.
  6. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către European Data Protection Officer, Samsung Electronics (UK) Limited, Sediul Samsung, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
  7. Datele dumneavoastră vor fi transferate în Spaţiul Economic European și in Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord în vederea înbunătăţiri serviciilor oferite clienţilor noştri.
  8. Dacă unele date despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.
  9. În cazul în care noi necesităm date suplimentare față de cele colectate inițial sau dacă se schimbă scopul prelucrării datelor, noi ne obligăm să vă informăm corespuzător și să vă solicităm consimțământul.
  10. Utilizăm cookie-uri pentru anumite părți ale site-ului nostru. Ne obligăm să vă înștiințăm despre acest lucru prin pop-uri care să vă permită să acceptați sau să refuzați folosirea cookie-urilor.
  11. Cookie-urile sunt fișiere care stochează informații pe unitatea de hard disk sau pe browser-ul dumneavoastră, permițându-ne să adaptăm acest site Web pentru a răspunde cerințelor dumneavoastră și pentru a vă oferi o experiență de utilizator mai personalizată. Golirea memoriei cache și ștergerea cookie-urilor înseamnă ștergerea setărilor pentru site-uri (precum numele de utilizator și parolele), motiv pentru care este posibil ca unele site-uri să se încarce mai încet, deoarece toate imaginile trebuie să se încarce din nou. Vă rugăm să consultaţi și să urmaţi instructiunile oferite de browserul dumneavoastră pentru ștergerea cookie-urilor. Prin schimbarea setărilor în browserul web puteţi stabili să fiţi anunţat dacă pe calculatorul dumneavoastră este stocat un modul cookie. Prin schimbarea setărilor puteţi stabili și ca browserul dumneavoastră să nu accepte module cookie de la site-ul nostru web.
  12. Pentru informații adiționale privind cookie-urile utilizate pe site-ul nostru, consultați Politica noastră de confidențialitate. Pentru mai multe informaţii despre cookie-uri în general puteţi să accesaţi http://www.allaboutcookies.org. În cazul în care aveţi întrebari cu privire la orice aspect al folosirii de cookies pe acest site web, vă rugăm să ne contactaţi la European Data Protection Officer, Samsung Electronics (UK) Limited, Sediul Samsung, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS.
  13. Fiecare cont și înregistrare efectuată prin intermediul site-ului nostru este pentru un singur utilizator. În cazul în care vă sunt atribuite o anumită parolă şi un anumit nume de utilizator, nu vă permitem să vă partajați numele de utilizator şi parola cu nicio altă persoană, sau cu utilizatori multipli în cadrul unei rețele. Responsabilitatea pentru siguranța oricărei parole atribuite rămâne în grija dumneavoastră.
 4. Comportamentul vizitatorilor
  1. Vi se interzice să postați sau să transmiteți către sau de pe site-ul nostru orice material care este dăunător din punct de vedere tehnic (inclusiv, fără limitări, viruși, bombe informatice, troieni, viermi, componente dăunătoare, date corupte sau alte aplicații software rău intenționate sau date dăunătoare).
  2. Nu aveți dreptul să utilizați în mod abuziv site-ul nostru (inclusiv, fără limitări, prin hacking și web scraping).
  3. Vom coopera pe deplin cu orice autorități de aplicare a legii sau orice ordonanță judecătorească care ne solicită sau ne impune divulgarea identității sau localizarea oricărei persoane care postează materiale care contravin clauzei 4.1 sau clauzei 4.2 de mai sus.
 5. Legături
  1. Nu aveți dreptul de a crea legături către site-ul nostru fără a obține în prealabil aprobarea noastră scrisă, aprobare care va fi acordată numai în cazul îndeplinirii anumitor criterii.
 6. Declinarea responsabilităţii și răspundere
  1. Nu garantăm, declarăm sau dăm asigurări că utilizarea de către dumneavoastră a site-ului nostru va fi neîntreruptă sau fără erori. Deși depunem toate eforturile pentru a face ca site-ul nostru să fie disponibil 24 de ore pe zi, nu vom fi răspunzători dacă, indiferent de motiv, site-ul nostru este indisponibil la un moment dat sau pentru o anumită perioadă. Accesul la site-ul nostru poate fi suspendat temporar și fără notificare prealabilă în cazul unei erori de sistem, în cazul întreținerii sau reparării, sau din motive aflate în afara controlului nostru.
  2. Consimțiți în mod expres că utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza site-ul nostru sunt riscuri pe care vi le asumați în mod exclusiv. Materialul prezent pe site-ul nostru este oferit „ca atare”, necondiționat, fără garanții sau termeni de niciun fel. Astfel, în măsura maximă permisă de lege, vă punem la dispoziție site-ul nostru sub condiția excluderii de către noi a tuturor declarațiilor, condițiilor și altor termeni, și cu declinarea în mod expres a oricărui tip de garanție, explicită sau implicită, incluzând toate garanțiile implicite de calitate satisfăcătoare, conformitate pentru un anumit scop, adecvare, fiabilitate, actualitate, exactitate, integralitate, securitate, titlu şi neîncălcare care, cu excepția acestor Termeni, ar putea afecta Site-ul nostru.
  3. În niciun caz, noi, orice altă parte (indiferent dacă aceasta este sau nu implicată în crearea, producerea, întreținerea sau asigurarea site-ului nostru), niciuna dintre companiile grupului Samsung Electronics, și niciunul dintre directorii, funcționarii, angajații, afiliații, agenții, contractanții sau furnizorii de licențe ai unei astfel de companii nu vor fi responsabili față de dumneavoastră sau față de orice altă terță parte pentru nicio pierdere sau prejudiciu direct, indirect, accidental, punitiv, special sau corelat, aici fiind incluse, fără limitări, orice pierdere a folosinței, a profitului sau a datelor care decurge din utilizarea de către dumneavoastră a site-ului nostru sau pentru orice altă revendicare cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului nostru, aici fiind incluse, fără limitări, orice erori sau omisiuni prezente în orice conținut sau orice pierdere sau prejudiciu, indiferent de natura sa, survenit ca rezultat al utilizării sau al imposibilității de a utiliza orice conținut postat, transmis sau pus la dispoziție prin intermediul site-ului nostru sau ca rezultat al comportamentului oricărui utilizator al site-ului nostru, fie online sau offline, pentru ștergerea datelor dumneavoastră, a informațiilor sau a conținutului stocat pe site-ul nostru, chiar şi în cazul în care eram la curent cu această posibilitate, indiferent dacă aceste pierderi sau prejudicii decurg din contract, din neglijență, din delicte sau alte cauze.
  4. Nu declarăm şi nu garantăm că site-ul nostru nu se va confrunta cu pierderi, coruperi, atacuri, viruși, interferențe, piratare sau alte probleme de securitate, și declinăm orice răspundere în legătură cu acestea. Veți fi responsabil pentru realizarea de copii de siguranță pentru propriul dumneavoastră sistem, iar în cazul în care utilizarea materialului de pe site-ul nostru face necesare reparații, verificări sau modificări ale echipamentului, aplicațiilor software sau datelor, aceste costuri rămân în sarcina dumneavoastră.
  5. Putem aduce modificări materialului aflat pe site-ul nostru în orice moment, fără notificare. Este posibil ca materialul de pe site-ul nostru să fie depășit, iar noi nu ne asumăm niciun angajament în privința actualizării acestuia.
  6. Nicio prevedere din prezentul Acord nu va exclude sau limita răspunderea noastră în cazurile de deces sau vătămare corporală cauzate de neglijență, fraudă, declarație falsă în privința unei probleme importante, sau orice altă răspundere care nu poate fi exclusă sau limitată prin legile aplicabile.
  7. În cazul în care sunteți nemulțumit de oricare dintre părțile site-ului nostru sau ale acestor Termeni, măsura unică și exclusivă pe care o puteți lua este încetarea utilizării site-ului nostru.
 7. Despăgubiri
  1. Prin utilizarea site-ului nostru, vă dați acordul pentru despăgubirea şi eliberarea de răspundere a noastră şi a oricăreia dintre companiile grupului Samsung, și a directorilor, funcționarilor, angajaților, afiliaților, agenților, contractanților şi furnizorilor de licențe ai acestora, în privința oricăror revendicări ce decurg din încălcarea de către dumneavoastră a acestor Termeni, din utilizarea de către dumneavoastră a site-ului nostru, din orice măsură luată de noi ca parte integrantă a investigării unei presupuse încălcări a acestor Termeni sau ca urmare a descoperirii sau deciziei că a avut loc o încălcare a prezenților Termeni.
  2. Companiile grupului Samsung înseamnă grupul de companii Samsung Electronics, sau orice altă companie sub marca Samsung. O listă completă a companiilor din grupul Samsung este disponibilă la cerere.
 8. Generalităţi
  1. Acești Termeni dictează relația dintre dumneavoastră şi noi și vor fi interpretați în conformitate cu legile din Anglia și Țara Galilor, în măsura în care legea din România nu este mai favorabilă dumneavoastră. Disputele survenite în legătură cu acești Termeni vor fi supuse spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.
  2. Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere a unuia dintre drepturile conferite de acești Termeni nu vor afecta și nu vor constitui o renunțare la acesta, parțial sau integral. Exercitarea parțială sau o singură dată a unuia dintre drepturile conferite de acești Termeni nu vor împiedica exercitarea în continuare sau o altă exercitare a acestuia sau exercitarea oricărui alt drept.
  3. Sunteți de acord că putem delega îndeplinirea oricăreia dintre obligațiile noastre şi că putem atribui acest acord sau oricare dintre drepturile şi obligațiile care ne revin potrivit acestuia fără ca dumneavoastră să fiți înștiințat, cu excepția cazurilor în care legea impune expres înștiințarea. Nu vom fi răspunzători față de dumneavoastră pentru nicio încălcare a acestor Termeni în cazul în care respectiva încălcare decurge din împrejurări pe care nu le putem controla în mod rezonabil.
  4. Legea engleză din 1999 privind contractele (drepturile terțelor părți) nu se aplică acordului creat între dumneavoastră și noi prin acești Termeni.
  5. În cazul în care orice parte a acestor Termeni este considerată a fi nevalabilă sau neaplicabilă din punct de vedere legal, prevederea nevalabilă sau neaplicabilă va fi înlocuită de o prevedere valabilă, aplicabilă, care redă în cea mai mare măsură intenția prevederii originale, iar restul acestor Termeni vor continua să producă efecte.