Termeni și condiţii SmartLab Plus


Data intrării în vigoare: 19 Aprilie 2017

Bun venit la Samsung SmartLab Plus!

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU SAMSUNG SMARTLAB („ Termenii”) CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A UTILIZA SAMSUNG SMARTLAB („Site-ul”). Site-ul este un portal online alcătuit din comunități, care constă in ședințe de discuții online și sondaje cantitative („Comunitățile”) cu participanți care pot deveni membri, cu condiția să îndeplinească criteriile de selecție predefinite („dumneavoastră”, „al dumneavoastră” sau „Utilizatorii“). Site-ul este operat de SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED, o companie înmatriculată în Anglia și Țara Galilor la numărul 03086621, cu sediul la adresa Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, KT16 0PS („Samsung”, „noi” sau al „nostru”).

Este important să acordați timpul necesar citirii acestor Termeni. Acești Termeni și eventualele documente la care se face referire în prezentul document constituie un acord cu forță juridică obligatorie încheiat între dumneavoastră și Samsung în legătură cu utilizarea Site-ului („ Acordul”).

Dacă nu sunteti de acord cu acești Termeni, nu utilizați Site-ul. Este posibil să actualizăm acești Termeni periodic motiv pentru care vă rugăm să îi verificați cu regularitate. Dacă vom proceda in acest fel, vom posta modificările pe această pagină și vom indica în partea de sus a acesteia data revizuirii Termenilor. Faptul că veți continua să utilizați Site-ul, după astfel de modificări, constituie acceptarea de către dumneavoastră a noilor Termeni.

 1. Eligibilitate
  1. Toți membrii publicului sunt eligibili să solicite să participe simultan în una sau mai multe Comunități, cu condiția:
   • să aibă peste 18 ani;
   • să nu lucreze într-o companie care concurează cu Samsung sau în industria de marketing în general; și
   • să vorbească limba Site-ului.
 2. Confidenţialitate și înregistrare
  1. Pentru a participa într-o Comunitate, este posibil să vi se ceară să deschideți un cont de Utilizator, o adresă de e-mail și o parolă („Datele contului”). Sunteți de acord să furnizați informații corecte, la zi și complete despre Dumneavoastră, și să actualizați aceste informații, după caz, pentru ca acestea să rămână corecte, la zi și complete. Trebuie să vă păstrați Datele contului în condiții de siguranță și securitate și să împiedicați accesul neautorizat al terților la Datele contului dumneavoastră sau la Contul dumneavoastră de utilizator.
  2. Trebuie să notificați Samsung imediat, printr-un e-mail trimis la (claire@smartlabplus.ro) dacă aveți cunoștință de orice eventuală utilizare neautorizată a Datelor contului dumneavoastră sau de orice altă încălcare a securității.
  3. Samsung depune toate eforturile pentru a vă proteja datele personale. Vă rugăm să citiți politica noastră de confidențialitate pentru a afla mai multe despre modul în care Samsung vă protejează și gestionează datele personale și informațiile atunci când utilizați Site-ul. Clauzele prezentului acord prevalează față de prevederile politicii noastre de confidențialitate.
  4. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, precum şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Samsung are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
  5. Scopul colectării datelor în ceea ce privește Site-ul este asigurarea accesului și participării într-o Comunitate.
  6. Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare accesului și participării într-o Comunitate. Refuzul de a furniza datele reprezintă lipsa acordului pentru utilizarea Site-ului de către dumneavoastră.
  7. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către noi şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: Samsung Electronics (UK) Limited, Sediul Samsung, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS, şi afiliaţilor acestora în scopul îmbunătăţirii serviciilor oferite clienţilor noştri.
  8. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către European Data Protection Officer, Samsung Electronics (UK) Limited, Sediul Samsung, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS, de asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
  9. Datele dumneavoastră vor fi transferate în Spaţiul Economic European şi Coreea de Sud, în vederea înbunătăţiri serviciilor oferite clienţilor noştri.
  10. Dacă unele datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.
  11. În cazul în care Samsung necesită date suplimentare față de cele colectate inițial sau dacă se schimbă scopul prelucrării datelor, ne obligăm să vă informăm corespuzător și să vă solicităm consimțământul.
 3. Materialele utilizatorului și utilizarea acceptabilă
  1. Prin prezentarea de materiale Comunității sau Site-ului în general („Materialele utilizatorului”), prin prezenta ne acordați (și prin prezenta garantați că aveți autoritate deplină și toate aprobările necesare pentru a ne acorda) licență irevocabilă, perpetuă, neexclusivă, scutită de redevențe de a utiliza, reproduce, distribui, pregăti lucrări derivate, afișa și realiza Materialele utilizatorului ca parte a activității noastre. De asemenea, ne păstrăm dreptul asupra Materialelor Utilizatorului chiar și după ce acestea au fost scoase de pe Site.
  2. Dumneavoastră sunteți singura persoană responsabilă pentru toate și oricare dintre Materialele dumneavoastră de Utilizator. Declarați, garantați și conveniți că materialele, indiferent de natura acestora, prezentate prin contul dumneavoastră, postate, transmise sau partajate într-un alt fel de către dumneavoastră pe Site nu vor viola sau încălca drepturile niciunei terțe părți, inclusiv drepturile de autor, drepturile privind marca comercială sau alte drepturi de proprietate intelectuală, dreptul la viața privată, publicitate, confidențialitate sau alte drepturi personale sau de proprietate, și că nu vor avea caracter calomniator, defăimător, discriminatoriu, obscen, sau ilegal în orice alt mod.
  3. Nu suntem responsabili pentru Materialele Utilizatorului și nu subscriem la acestea. Ne rezervăm dreptul de a vă monitoriza contribuțiile făcute și putem răspunde sau comenta asupra comunicărilor făcute de dumneavoastră și edita sau șterge conținutul de pe Site la discreția noastră absolută. Niciun eșec de a șterge un anumit material nu va însemna că subscriem la acesta sau că îl acceptăm. Dacă aveți eventuale pretenții rezultate ca urmare a acțiunilor sau declarațiilor altui Utilizator, sunteți de acord să intentați o acțiune în pretenții împotriva Utilizatorului, nu a noastră.
  4. Sunteți de acord să nu folosiți Site-ul pentru:
   • a aduna sau colecta adrese de e-mail sau alte date de contact ale altor Utilizatori prin mijloace electronice,sau de altă natură, în scopul trimiterii de comunicări nesolicitate;
   • a utiliza Site-ul într-un mod ilegal sau într-un orice alt mod care ar dăuna, dezactiva, supraîncărca sau afecta Site-ul;
   • a utiliza script-uri automate pentru a colecta informații de pe Site sau a interacționa în alt fel cu acesta;
   • a încărca, partaja, stoca sau furniza în orice alt fel conținut considerat de noi a fi dăunător, amenințător, ilegal, defăimător, ilicit, abuziv, fraudulos, invaziv pentru drepturile la confidențialitate sau publicitate, controversat din punct de vedere rasial, etnic, sau din orice alt punct de vedere;
   • a încărca, partaja, sau furniza, în orice alt fel, orice fel de publicitate, solicitări, materiale promoționale, trimiteri nedorite, „spam” nesolicitate sau neautorizate, sau orice altă formă de solicitare;
   • a încărca, partaja, stoca sau publica pe Site orice informații confidențiale ale unei terțe părți, inclusiv adrese, numere de telefon, adrese de e-mail, numere de asigurare națională și numere de cărți de credit;
   • a vă da drept o altă persoană sau entitate, a declara în mod fals sau a denatura legătura dumneavoastră cu o persoană sau entitate, sau a ascunde sursa unui conținut;
   • a încărca, posta sau trimite prin e-mail orice conținut care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți; și
   • a solicita oportunități de afaceri de la alți Utilizatori.
 4. Declinarea responsabilităţii și răspundere
  1. Nu garantăm, declarăm și nu dăm asigurări că utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului va fi neîntreruptă sau fără erori. Deși depunem toate eforturile pentru a face ca Site-ul nostru să fie disponibil 24 de ore pe zi, nu vom fi răspunzători dacă, indiferent de motiv, Site-ul nostru este indisponibil la un moment dat sau pentru o anumită perioadă. Accesul la Site-ul nostru poate fi suspendat temporar și fără notificare prealabilă în cazul unei erori de sistem, în cazul întreținerii sau reparării, sau din motive aflate în afara controlului nostru.
  2. Consimțiți în mod expres că utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza Site-ul nostru sunt riscuri pe care vi le asumați în mod exclusiv. Materialul prezent pe Site-ul nostru este oferit „ca atare”, necondiționat, fără garanții sau termeni de orice natură. Ca atare, în măsura maximă permisă de lege, vă oferim Site-ul nostru în baza excluderii de către noi a tuturor declarațiilor, condițiilor și altor termeni, și declinăm în mod expres orice tip de garanție, fie aceasta explicită sau implicită, aici fiind incluse toate garanțiile implicite de calitate satisfăcătoare, conformitate pentru un anumit scop, adecvare, fiabilitate, actualitate, exactitate, integralitate, securitate, titlu şi neîncălcare a normelor care, cu excepția acestor Termeni, ar putea afecta Site-ul nostru.
  3. În niciun caz, noi, orice altă parte (indiferent dacă aceasta este sau nu implicată în crearea, producerea, întreținerea sau asigurarea Site-ului nostru), niciuna dintre companiile grupului Samsung Electronics sau din companiile cu marca Samsung („Companiile grupului Samsung”), și niciunul dintre directorii, funcționarii, angajații, agenții, afiliații, contractanții sau furnizorii săi de licențe nu vor fi responsabili față de dumneavoastră sau față de orice altă terță parte pentru nicio pierdere sau prejudiciu direct, indirect, accidental, punitiv, special sau corelat, aici fiind incluse, fără limitări, orice pierdere a uzului, a profitului sau a datelor ce decurge din utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului nostru sau pentru orice altă revendicare cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului nostru, aici fiind incluse, fără limitări, orice erori sau omisiuni prezente în orice conținut sau orice pierdere sau prejudiciu, indiferent de natura sa, survenit ca rezultat al utilizării sau al imposibilității de a utiliza orice conținut postat, transmis sau pus la dispoziție prin intermediul Site-ului nostru sau ca rezultat al comportamentului oricărui utilizator al Site-ului nostru, fie online sau offline, pentru ștergerea datelor dvs., a informațiilor sau a conținutului stocat pe Site-ul nostru, chiar şi în cazul în care eram la curent cu această posibilitate, indiferent dacă aceste pierderi decurg din contract, din neglijență, din delicte sau alte cauze.
  4. Nu declarăm şi nu garantăm că Site-ul nostru nu se va confrunta cu pierderi, coruperi, atacuri, viruși, interferențe, piratare sau alte probleme de securitate, și declinăm orice răspundere în legătură cu acestea. Veți fi responsabil pentru realizarea de copii de siguranță pentru propriul dumneavoastră sistem, iar în cazul în care utilizarea materialului de pe Site-ul nostru face necesare reparații, verificări sau modificări ale echipamentului, aplicațiilor software sau datelor, aceste costuri rămân în sarcina dumneavoastră.
  5. Putem aduce modificări materialului aflat pe Site-ul Web, sau produselor şi oricăror prețuri descrise pe acesta, în orice moment, fără notificare. Este posibil ca materialul de pe Site-ul nostru să fie depășit, iar noi nu ne asumăm niciun angajament în privința actualizării acestuia.
  6. Nicio prevedere din prezentul Acord nu va exclude sau limita răspunderea noastră în cazurile de deces sau vătămare corporală cauzate de neglijență, fraudă, declarație falsă în privința unei probleme importante, sau orice altă răspundere care nu poate fi exclusă sau limitată prin legile aplicabile.
  7. În cazul în care sunteți nemulțumit de oricare dintre părțile Site-ului nostru sau ale acestor Termeni, măsura unică și exclusivă pe care o puteți lua este încetarea utilizării Site-ului nostru.
 5. Despăgubiri
  1. Prin utilizarea Site-ului nostru, vă dați acordul pentru despăgubirea şi eliberarea de răspundere a noastră şi a oricăreia dintre companiile grupului Samsung, și a directorilor, funcționarilor, angajaților, afiliaților, agenților, contractanților şi furnizorilor de licențe ai acestora, în privința oricăror revendicări ce decurg din încălcarea de către dumneavoastră a acestor Termeni, din utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului nostru, din orice măsură luată de noi ca parte integrantă a investigării unei presupuse încălcări a acestor Termeni sau ca urmare a descoperirii sau deciziei că a avut loc o încălcare a prezenților Termeni.
 6. Proprietate intelectuală
  1. Samsung și/sau furnizorul sau furnizorul licențelor lui Samsung sunt proprietarii și vor deține toate eventualele drepturi de proprietate asupra conținutului care vă este pus la dispoziție pe Site („Conținutul”), inclusiv toate drepturile legale, titlurile și interesele la și asupra Conținutului, și toate drepturile de proprietate intelectuală pe plan internațional, indiferent dacă sunt înregistrate/dobândite în mod legal sau nu.
  2. Nu aveți dreptul să utilizați denumirile comerciale, mărcile comerciale, mărcile de serviciu, siglele, numele domeniilor sau alte caracteristici distinctive ale mărcii Samsung („Mărcile Samsung”) fără consimțământul prealabil în scris al Samsung. În măsura în care sunteți îndreptățit să utilizați mărcile Samsung pe baza unui acord scris separat încheiat cu Samsung, o astfel de utilizare va fi permisă numai conform condițiilor acestui acord separat.
  3. Toate drepturile neacordate în mod expres în acești termeni sunt rezervate.
 7. Legături
  1. Legăturile către site-uri Web aparținând unor terțe părți care apar pe Site-ul nostru sunt furnizate exclusiv în beneficiul dumneavoastră. Dacă utilizați aceste legături, părăsiți Site-ul nostru (site-urile spre care se face legătura deschid de obicei o fereastră nouă, Site-ul nostru rămânând deschis). Nu am analizat toate aceste site-uri Web aparținând unor terțe părți, nu deținem controlul asupra lor şi nu suntem responsabili pentru aceste site-uri Web sau pentru conținutul sau disponibilitatea acestora. Prin urmare, nu le susținem şi nu facem nicio declarație în ceea ce le privește, sau în privința niciunui material aflat pe aceste site-uri, sau a rezultatelor care pot fi obținute prin utilizarea acestora. În cazul în care decideți să accesați oricare dintre site-urile aparținând unor terțe părți legate de Site-ul nostru, faceți acest lucru pe propria dumneavoastră răspundere.
 8. Confidenţialitate
  1. Site-ul poate conține informații care sunt confidențiale lui Samsung incluzând, fără limitări, toate informațiile desemnate drept confidențiale, sau care pot fi recunoscute drept secrete comerciale sau de afaceri, recunoscute sau puse la dispoziția dumneavoastră drept confidențiale din alte motive.
  2. Exceptând cazul în care se precizează altfel în acești Termeni, Dumneavoastră veți (a) păstra aceste informații confidențiale pentru o perioadă nelimitată de timp și nu veți dezvălui aceste informații fără consimțământul prealabil, în scris, al Samsung, și (b) nu veți înregistra și nu veți utiliza aceste informații în niciun alt mod, exceptând cazul în care vi se cere să faceți aceasta în legătură cu acest Acord.
  3. Clauza 8.2 nu se va aplica în cazul în care Dumneavoastră vi se cere să dezvăluiți informații confidențiale ale grupului Samsung conform legislației aplicabile. Într-un astfel de caz și în măsura permisă de legislația aplicabilă, veți înștiința imediat grupul Samsung de orice eventuală dezvăluire a oricăror informații confidențiale ale grupului Samsung.
 9. Nerespectarea Termenilor și rezilierea
  1. Vă putem revoca statutul de membru, șterge profilul și orice conținut sau informații pe care le-ați postat pe Site sau prin intermediul oricărei aplicații de platformă și/sau interzice să folosiți sau să accesați Site-ul, sau orice aplicație de platformă, indiferent de motiv, sau fără niciun motiv, în orice moment, la propria noastră discreție, cu sau fără notificare, conform prevederilor acestor Termeni și ale legislației aplicabile.
  2. Putem pune capăt utilizării Site-ului, în circumstanțe corespunzătoare și la propria noastră discreție, de către utilizatori care nu respectă acești Termeni. Ne rezervăm dreptul de a sesiza orice eventuală activitate sau utilizare ilegală a Site-ului autorităților relevante, fără a înștiința utilizatorul.
 10. Generalităţi
  1. Acești Termeni dictează relația dintre dumneavoastră şi noi și vor fi interpretați în conformitate cu legile din Anglia și Țara Galilor, în măsura în care legea din România nu este mai favorabilă dumneavoastră. Disputele survenite în legătură cu acești Termeni vor fi soluționate de instanțele competente.
  2. Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere a unuia dintre drepturile conferite de acești Termeni nu va afecta și nu va constitui o renunțare la acesta, parțial sau integral. Exercitarea parțială sau o singură dată a unuia dintre drepturile conferite de acești Termeni nu va împiedica exercitarea în continuare sau o altă exercitare a acestuia sau exercitarea oricărui alt drept.
  3. Sunteți de acord că putem delega îndeplinirea oricăreia dintre obligațiile noastre şi că putem atribui acest Acord sau oricare dintre drepturile şi obligațiile care ne revin potrivit acestuia fără ca dumneavoastră să fiți înștiințat, cu excepția cazurilor în care legea prevede expres cerința înștiințării. Nu vom fi răspunzători față de dumneavoastră pentru nicio încălcare a acestor Termeni în cazul în care respectiva încălcare decurge din împrejurări pe care nu le putem controla în mod rezonabil. Legea privind contractele (drepturile terțelor părți), din 1999, nu se aplică acestui Acord. În cazul în care orice parte a acestor Termeni este considerată a fi nevalabilă sau neaplicabilă din punct de vedere legal, prevederea nevalabilă sau neaplicabilă va fi înlocuită de o prevedere valabilă, aplicabilă, care redă în cea mai mare măsură intenția prevederii originale, iar restul acestor Termeni vor continua să producă efecte.